Proscoop Vtiger zorgportaal voor zorgindebuurt.info

Via zorgportaal compleet actueel overzicht zorgpraktijken eerste lijn

Proscoop koos vtiger CRM en Vicus als implementatiepartner voor het vtiger zorgportaal. De export vanuit vtiger verzorgt de instroom naar zorgindebuurt.info
www.zorgindebuurt.info

De wens van Proscoop (voorheen Progez en Caransscoop) was een flexibel, gebruiksvriendelijk en vooral logisch CRM-systeem dat als zorgdatabase kon functioneren. De organisatie koos daarom vtiger als CRM pakket en Vicus als implementatiepartner. Resultaat is het vtiger zorgportaal. De export vanuit het vtiger zorgportaal naar de website zorgindebuurt.info zorgt ervoor dat Progez samen met bestuurlijk fusiepartner Caransscoop een compleet regionaal en altijd actueel overzicht van praktijken in de eerste lijn toont.

Regionale OndersteuningsStructuren (ROS) eerstelijnszorg

Meerdere regionale ondersteuningsstructuren eerstelijnszorg, waaronder Progez en Caransscoop, maakten in eerste instantie gebruik van Verwijskompas. Na het faillissement van Verwijskompas, werd de Progez 'database' ondergebracht in Microsoft Dynamics. "Dit pakket bleek voor onze organisatie een te duur en ook een te complex ingericht CRM-pakket te zijn. De jaren 2013 en 2014 kan ik wel betitelen als overgangsjaren op dit gebied, we konden weer beginnen op nul in onze CRM-selectie. Caransscoop kende een iets andere route in de overgangsjaren maar stond uiteindelijk voor eenzelfde keuze, aldus Frens Luning, Regio Adviseur bij Progez en Projectleider van het vtiger CRM / Sociale Kaart-project.

Eenduidig en logisch CRM-pakket als zorgdatabase

"Onze wensen ten aanzien van een CRM-systeem waren echter nog steeds onveranderd. We wilden een eenduidig en logisch CRM-pakket die als onze zorgdatabase zou gaan functioneren. Bovendien wilden we ook over een flexibel systeem beschikken dat in staat zou zijn om snel in te springen op de continu veranderende omgeving die de zorg nu eenmaal is. In het selectieproces werd gekozen voor het vtiger CRM-systeem met Vicus als leverancier. Vicus maakte op ons de beste indruk, omdat ze duidelijk in staat waren aan te geven hoe ze onze zorgdatabase binnen vtiger konden inpassen. We hebben samen met Caransscoop heel bewust gekozen voor de flexibiliteit van Open Source software en voor Vicus als vtiger partner."

  • automatische gegevensverrijking
  • portaal voor gegevenscontrole en bewerking
  • actuele informatie online
  •  sociale kaart 1e lijns zorg
foto van directeuren van Proscoop, Caranscoop en Vicus die handtekening zetten onder de samenwerkingsovereenkomst
Directie zet handtekening onder de samenwerking van Proscoop, Caranscoop en Vicus

Vicus bouwde en implementeerde voor Progez/Caransscoop het zogenaamde vtiger zorgportaal. Binnen het zorgportaal kunnen eerstelijnszorgverleners (zoals fysiotherapeuten, logopedisten, apothekers en huisartsen) hun gegevens controleren en aanpassen. De zorgdatabase is door de snel veranderde omgeving echt basic ingericht als een soort opstart voor reguliere praktijkvoering met daarin een overzicht van relaties met het type zorg en de specialisaties die zij verlenen. "De kracht van het zorgportaal zit hem in de waarde van informatie. Deze informatie is actueel en bevat disciplines die actief zijn in de eerstelijns zorg. Voor zover wij weten is onze zorgportaal uniek voor een dergelijke setting. Wij weten geen andere systemen die zo werken."

Implementatie goed verlopen

Frens is tevreden over het resultaat van het implementatieproces van de database en het zorgportaal. "De configuratie en gegevensmigratie van de oude database naar de nieuwe vtiger database nam doordat we werkten in twee oude databases wel wat tijd in beslag, maar met name het inrichten van het rechtenmodel binnen vtiger is soepel verlopen. Ook de koppeling van de vtiger database met het externe (postcode)systeem van postcode.nl voor het realtime verwerken en aanvullen van adresinformatie, is door Vicus in orde gemaakt." Nadat de basisinrichting van de database afgerond was, werden in fase 2 en 3 onder meer de gebruikersfuncties binnen het klantportaal ingericht (voor externe gebruikers) en de mogelijkheid tot het maken van externe rapportages toegevoegd.

Compleet overzicht eerstelijns zorgverleners

Vicus exporteert de data vanuit het vtiger zorgportaal naar de website zorgindebuurt.info. Deze website geeft een sociale kaart weer. Met zorgindebuurt.info streeft Progez/Caransscoop naar een zo compleet mogelijk regionaal overzicht van praktijken in de eerste lijn. Dit totaaloverzicht onderscheidt de website van andere sociale kaarten die vaak of op een discipline (huisartsenzorg, fysiotherapie etc.) of op een specifiek thema (ouderenzorg, geboortezorg) zijn gericht.

Wensen voor de toekomst

"We zijn bezig in samenwerking met het veld de website zorgindebuurt.info nog verder te ontwikkelen. Zo staat het zichtbaar maken van zorggroepen, netwerken en aandachtsgebieden van professionals en de aansluiting zorg-welzijn-gemeenten op onze wensenlijst. Ook veel gemeentes zijn nog zoekende hoe zij hun informatiesystemen gaan inregelen voor wat betreft het verzamelen en tonen van gegevens rondom zorg/welzijn. Als gemeentes deze sociale en welzijnsgegevens met ons gaan delen, kan dat leiden tot complementariteit en meer efficiency in zorg/welzijn."

"Een ander mooi voorbeeld is de ROS wijkscan (www.ros-netwerk.nl). Dit is een dynamische presentatietool die gegevens uit de zorg naast elkaar toont met demografische gegevens zoals leeftijdsopbouw. Hierdoor kunnen er bewerkingen naar de toekomst, toekomstprognoses worden gedaan. Doordat de database nu al goed georganiseerd is, kunnen wij efficiënte rapportages eruit halen. Doordat alle zeventien 'ROS'n' hun basisgegevens vanuit een CRM-systeem exporteren naar een landelijke organisatie kan er een een benchmark ontstaan. Met de benchmark kan dan bijvoorbeeld duidelijk worden afgelezen hoe bijvoorbeeld de zorgsituatie in Groningen is ten opzichte van de eigen regio.

Vicus maakte op ons de beste indruk, omdat ze duidelijk in staat waren aan te geven hoe ze onze zorgdatabase binnen vtiger konden inpassen.

Frens Luning, Regio Adviseur bij Progez en Project

Over Proscoop

Proscoop (Voorheen Progez/Caransscoop) staat voor samenwerking en innovatie in de zorg. De organisatie werkt aan zinnige en zuinige zorg in de buurt. Omdat het anders kan en anders moet. Immers: de zorgvraag neemt toe, de werkdruk loopt op en de geldstroom staat onder druk. Daarom versterkt Proscoop als functionele organisatie de samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste lijn en faciliteit zijde verbinding tussen zorggroepen, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en de tweede lijn. Samen met zorgprofessionals, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorggroepen en zorgverzekeraars staat Proscoop voor een belangrijke maatschappelijke opdracht met een 3-ledig doel: 1. Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking 2. Verbetering van de kwaliteit van de zorg 3. Beheersing van de kosten van de zorg Proscoop maak als regionale ondersteunings strucutuur (ROS) deel uit van het landelijke ROS-netwerk dat bestaat uit 17 'ROS'n en werkt aan samenhangende zorg in alle regio's.


Lees meer over: Architectuur en ontwerp  ▫  Dienstverlener  ▫  Gezondheidszorg  ▫  Integreren  ▫  Klantenportaal  ▫  Maatwerk Ontwikkeling  ▫  Relatiebeheer  ▫  Vtiger CRM

Ga terug