CRM systeem met marketing automation voor De Zwermgroep

Marketing automation zorgt voor gerichte aanpak van de markt

De Zwerm Groep heeft met vtiger en WebVisitAnalyser een centrale plaats om gegevens over en de communicatie met klanten te delen en gestructureerd te verwerken.
www.dezwermgroep.nl

De Zwerm Groep koos voor Vicus omdat Vicus Partner is van vtiger CRM, toonde aan de werking van vtiger CRM prima te snappen én in de gesprekken liet merken echt iets te begrijpen van de te ondersteunen bedrijfsprocessen.

De Zwerm Groep is een onderneming met medewerkers die op verschillende locaties werken. Er is grote behoefte een centrale plaats om onderlinge gegevens over en de communicatie met klanten te delen en gestructureerd te verwerken. De Zwerm Groep heeft daarom gekozen voor vtiger CRM.

De Zwerm Groep is een onderneming met medewerkers die op verschillende locaties werken. Er bestaat grote behoefte aan:
  • een centrale plaats om onderlinge gegevens over en de communicatie met klanten te delen en gestructureerd te verwerken;
  • omdat de medewerkers op verschillende locaties werken, is het belangrijk de informatie die er in de organisatie over klanten aanwezig is dusdanig op te slaan dat iedereen die het nodig heeft erbij kan, het kan bewerken en delen met anderen.

De Zwerm Groep heeft gekozen voor vtiger CRM met en koppeling naar de WebVisitAnalyser en heeft gevraagd aan Vicus om hen te ondersteunen bij de inrichting, hosting en marketing automation.

Over De Zwerm Groep

Een collectief van unieke individuen die samenwerken om elkaar te versterken. Met als doel om onze klanten te ondersteunen bij hun ontwikkeling, en meesterlijk te laten presteren. Waarbij ze de volgende uitgangspunten hanteren: vergroten zelfkennis en bewustzijn op gedrag, gedragsstijlen, drijfveren, denkstijlen, talenten en cultuur; aanzetten tot bewuste keuzes voor duurzame verandering en ontwikkeling; neemt verantwoordelijkheid voor eigen kracht, valkuilen en ontwikkeling.

De zwermpartners zijn gedreven om zich continu te verbeteren qua professionaliteit, deskundigheid, resultaatgerichtheid, continuïteit en creativiteit. "Alleen ga je sneller, samen kom je verder"


Ga terug