Inhoud

Offerte zonder btw met Vtiger CRM

Je bent hier:

Wat nou als klanten hebt die geen btw hoeven te betalen. Kan je in Vtiger CRM een offerte zonder btw maken? We gaan in dit antwoord ervan uit dat er een situatie is waarbij over alle producten en diensten btw van dezelfde hoogte wordt geheven en er klanten zijn die hiervan zijn vrijgesteld.

Vanaf versie 7 biedt Vtiger CRM de mogelijkheid om verschillende belastingregio’s in te richten. Op de offerte/verkooporder/factuur kan je die belastingregio kiezen. Zo weet Vtiger CRM dat er een ander belastingregime (in dit geval geen belasting) gevoerd moet worden.

Voor ondersteuning bij het inrichten van de belastingregio’s kan je contact met ons opnemen.