Wordt Open Source software wel ondersteund door hardware leveranciers?

Sommige hardware leveranciers maken nog geen ‘drivers’ * voor Open Source besturingssystemen. Open source software drivers voor hardware zijn veelal contributies van ontwikkelaars. Deze ontwikkelaars werken heel vaak in de praktijk voor de hardware leveranciers zelf. Enkele grote hardwareleveranciers (o.a. Intel, HP, IBM) participeren zelfs in de communities om te helpen bij het ontwikkelen van goede Open Source software drivers voor hun hardware. Door de grote groep ontwikkelaars is er een goede ondersteuning voor de meest gangbare hardware. De verschillende Open Source software besturingsystemen hebben vaak (online) een lijst beschikbaar van de hardware die wordt ondersteund.

Een uitzondering hierop zijn speciale hardware producten en audio/video apparaten zoals digitale (foto-) camera’s, waarvoor de leveranciers meestal alleen MS Windows software ontwikkelen. Inmiddels is hier zo veel kennis en standaardisatie in opgetreden dat Linux veel randapparaten zoals USB sticks, camera’s, webcams, trackballs, MP3 spelers, scanners, zonder meer herkent, zelfs als er geen speciale, merkeigen drivers beschikbaar zijn.

Bron: Fabels en Feiten, Versie 2.1 (OSOSS)

*) Software componenten die nodig zijn om hardware aan te sturen.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Open Source
Tags: , , , , , ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *