Wat is Open Source Software (OSS)?

Bij discussies over de vermeende tegenstelling tussen gesloten software en Open Source software blijkt het vaak te gaan over de ICT-kant van de discussie. Bits zijn bits en bytes blijven gewoon bytes; het draait in werkelijkheid om een gesloten en een open licentiemodel. Het is in de eerste plaats een juridische discussie.

Er zijn veel definities van Open Source Software en er zijn zelfs varianten en afgeleiden zoals FLOSS (Free Libre Open Source Software) en Free Software. De definitie die Vicus volgt is software met een licentie die voldoet aan de Open Source Initiative voorwaarden .

De belangrijkste factoren zijn:

  1. de broncode van de software is vrij beschikbaar en
  2. in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer (de gebruiker) de broncode kosteloos mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren.

Gebaseerd op: Fabels en Feiten, Versie 2.1 (OSOSS)

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Open Source
Tags: , , , , , ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *