Wat is een open standaard?

Standaarden voor bestandsformaten voor opslag en uitwisseling van gegevens tussen systemen. Een ‘standaard’ is dat bestandsformaat dat voor een groot deel van een informatieketen of -netwerk gebruikelijk is. Daarbij wordt vaak onderscheid gemaakt naar standaarden die door veel gebruik tot standaard zijn geworden (de facto standaard) en standaarden die zijn voorgeschreven (de jure standaard).

Tegenover open formaten staan de proprietary of bedrijfseigen formaten, vaak beschermd via het intellectueel eigendomsrecht. Onder een ‘open standaard’ verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:

  • Goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  • Gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  • Het intellectuele eigendom – m.b.t. mogelijk aanwezige patenten – van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;

.Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

Een belangrijk deel van de keus voor een ICT-oplossing gaat over het gebruik van open bestandsformaten voor opslag en uitwisseling van informatie (interoperabiliteit). Belangrijke zaken om na te streven zijn:

  • Leveranciersonafhankelijkheid – Oplossingen kunnen door meer partijen worden onderhouden. Oplossingen kunnen op verschillende platforms werken.
  • Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid – De werking van oplossingen is inzichtelijk om te voldoen aan de wettelijke bepalingen van de WBP, om audits uit te voeren en voor controle op de informatiebeveiliging.
  • Interoperabiliteit – Pakketonafhankelijke koppelingen en open standaarden volgens de OSOSS definitie in toepassingsgebieden als tekstverwerker, middleware, mail, agenda en geografische informatiesystemen.
  • Digitale duurzaamheid – Oplossingen kunnen onderhouden worden door anderen dan eerste leverancier en er is ruimte voor latere innovatie. De gegevensopslag geschiedt in een toekomstvast formaat.

Open standaarden worden vaak door Open Source software ondersteund, maar daarvoor is Open Source software niet noodzakelijk. Ook sommige gesloten source software kan technisch prima met open standaarden omgaan, maar veel zakelijke of economische modellen werken aan klantenbinding door eigen, gesloten, formaten aan te houden. Open source software kan, waar ontwikkelaars toegang hebben tot de technische beschrijvingen, ook prima omgaan met gesloten bestandsformaten.

Bron: Fabels en Feiten, Versie 2.1 (OSOSS)

Vicus onderschrijft deze elementen als belangrijke eigenschappen om als gebruiker van systemen voldoende vrijheid te houden.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Open Source
Tags: , , , , , , ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *