Kan Open Source software eenvoudig aangepast worden?

Bij Open Source software heeft u de broncode tot uw beschikking en kunt u indien gewenst de code naar eigen gebruik zelf uitbreiden of aanpassen* of door een dienstverlener als Vicus laten doen. U bent bij gesloten source software afhankelijk van de leverancier, die zelfstandig kan besluiten om de uitbreidingen en aanpassingen in de software door te voeren. Bij Open Source bent u dus niet afhankelijk van een specifieke leverancier.

Voor veel Open Source projecten bestaan communities waar u aan deel kunt nemen of wensen kan aanleveren. Als er veel vraag is naar een specifieke functionaliteit, is de kans groot dat deze in volgende versies opgenomen wordt. Men heeft bij de meeste licenties zelf in de hand of men eventuele uitbreidingen voor eigen gebruik ‘teruggeeft’ aan de community. Vicus verzorgt deze interactie met de community desgewenst voor u.

Dit neemt echter niet weg dat er gesloten source software pakketten zijn die ook eenvoudig uitgebreid en aangepast kunnen worden. Meestal gebeurt dit via plug-ins of via beschreven koppelvlakken. De afhankelijkheid naar de leverancier blijft hier altijd groter dan bij Open Source software. Of een plug-in die door een derde partij is ontwikkeld in een volgende versie nog ondersteund wordt is maar de vraag.

Het dus geen kwaad om te zorgen voor een goed onderhoudsteam; dat doet u toch voor uw auto ook?

Vicus verzorgt voor vele Open Source pakketten op basis van LAMP (Linux, Apache, MySQL en PHP) aanpassingen, uitbreidingen, herstellen van ontwerp- en ontwikkelfouten, maar ook training en dagelijkse ondersteuning.

*) Aanpassen en uitbreiden is iets anders dan het herstellen van ontwerp- en ontwikkelfouten (bugs) in de software.

Geïnspireerd door: Fabels en Feiten, Versie 2.1 (OSOSS)

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Open Source
Tags: , , , , , , , ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *