Hoe zit het met de talen, wanneer de software ook zou worden gebruikt door onze buitenlandse kantoren

ofwel: We weten dat de software instelbaar is in verschillende talen, maar hoe gaat het dan met de communicatie? Stel dat het veld bedrijfsnaam van een klant, door ons kantoor in China wordt ingevuld in Chinese tekens (of een adres, een aantekening, klantsoort, etc.). Kunnen wij dat hier in Nederland dan lezen, met andere woorden vertaalt het programma dan de inhoud automatisch?

Dat is inderdaad een probleem waar veel organisaties mee worstelen.

In de praktijk wordt daarom al jaar en dag een company voertaal afgesproken, meestal Engels. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kiest men er meestal voor om zoveel mogelijk te coderen met checkboxen en dropdownlijsten. Deze waarden kunnen dan wel worden vertaald.

Het gebruiken van automatische vertaaltools is wel een optie (niet standaard)  maar gezien het meestal gebruikte ‘steno’ en vaktaal leidt dat zelden tot zinvolle informatie.

De oplossing is dus: Standaard voertaal en/of zoveel mogelijk coderen.

Dit is overigens een uitdaging voor alle internationaal ingezette software 🙂

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: vtiger
Tags: , ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *