Betekent gesloten source software een grotere afhankelijkheid?

Bij gesloten source software bent u voor verder onderhoud en beheer afhankelijk van uw leverancier. Een en ander is sterk afhankelijk van de overeenkomst die met de leverancier is afgesloten maar zeker bij standaard software (commodity software) is verder ontwikkelen vaak een zaak van het kleinste gemene veelvoud. Veel van dit soort software (maar lang niet alle) gebruikt eigen (proprietary) bestandsformaten. Hierdoor is het overstappen naar een ander pakket, van een andere leverancier, zeker geen vanzelfsprekendheid.

Bij Open Source software is de source code open en voor iedereen beschikbaar. Het open karakter van Open Source software geeft U de vrijheid om een en ander nu en in de toekomst zelf te (laten) doen. Bij ontevredenheid over een leverancier kan de ontwikkeling of het beheer ‘eenvoudig’ overgenomen worden door een andere. Hierdoor zal ‘vendor lock in’* minder snel kunnen ontstaan dan bij gesloten source software.

Laat u uitbreidingen maken aan Open Source software voor eigen gebruik, dan moet u dit karakter in stand houden door te eisen dat het maatwerk geen gesloten software gebruikt. Laat u software helemaal zelf maken, als maatwerk, dan kunt u als opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten verkrijgen als u dat contractueel vastlegt. U kunt dan zelf besluiten wanneer en hoe u de code als Open Source beschikbaar maakt. Bij aanbestedingen door overheden is dat zeer gebruikelijk.

*) Vendor lock-in = een organisatie is sterk afhankelijk van één enkele leverancier.
Bron: Fabels en Feiten, Versie 2.1 (OSOSS)

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Open Source
Tags: ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *