Bedreigt Open Source software de auteursrechten?

De Open Source licenties waaronder Open Source software verspreid wordt, beschermen juist deze auteurs en hun intellectuele eigendomsrechten. In een Open Source licentie geeft een eigenaar aan wat derden met de code en software mogen doen omtrent gebruik, aanpassen, uitbreiden en verspreiden.

Bijzonder aan de Open Source licentie is dat het omgekeerd werkt ten opzichte van het normale ‘gebruiksrecht’ (of licentie) die bij de meeste commerciële software gebruikt wordt. Een gebruiksrecht beschrijft vrijwel altijd beperkingen in aanvulling op de rechten volgens de Auteurswet. Een Open Source licentie geeft juist extra rechten bovenop de rechten die de Auteurswet toekent*.

*) Source code van software waarvan het intellectuele eigendom bij de overheid berust valt op grond van de Auteurswet onder “publiek domein”, nog een stap verder dan Open Source software, tenzij de overheid de rechten voorbehoudt.

Bron: Fabels en Feiten, Versie 2.1 (OSOSS)

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Open Source
Tags: ,

← Faqs
Bookmark de permalink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *